Oral Session

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ SAUNIC 2022

Zoom webinar พิธีเปิดงาน SAUNIC2022

วันศุกร์ 24 มิถุนายน⋅2565 เวลา 08:00 น. ถึง 10:15 น.

Join Zoom Meeting: << Click คลิกลิ้งค์ Zoom เพื่อเข้าร่วมพีธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ ระหว่างเวลา 9.00 - 10.15

https://us06web.zoom.us/j/84197411296?pwd=YjU1WVZkNCtCdjNmYWZRa2pPNFFXQT09

Meeting ID: 841 9741 1296

Passcode: 478604

กรุณาใช้ชื่อและนามสกุล จริง ในการเข้าร่วมงานฯ

ผู้ประสานงาน คุณสุรเชษฐ์ (IT 309)

เวลา/รายละเอียด

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:05 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน (รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข)

09:05 – 09:15 เปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

09:15 – 10:15 บรรยายพิเศษโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในหัวข้อ “Bio-Circular-Green Economy : BCG Model”

10:15 – 12:00 นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคเช้า)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคบ่าย)

ตารางลำดับและเวลาการนำเสนอผลงานวิจัย และลิงค์ Zoom App เพื่อเข้าร่วมประชุม Online

SAUNIC2022Sessions
 1. สามารถดาวน์โหลดบทความแต่ละรายการได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่องของบทความ

 2. สามารถดาวน์โหลดไฟล์สไลด์ ประกอบการนำเสนอได้ จาก เมนู >>> Slide ตอนท้ายของแต่ละรายการบทความ

 3. ประกาศนียบัตร จะปรากฏลิงค์ให้ดาวน์โหลด ตอนท้ายของรายการ >>> Cert หลังจากการนำเสนองานแล้ว 1 สัปดาห์โดยประมาณ

 4. กรุณาใช้ชื่อและนามสกุล จริง ในการเข้าร่วมงานฯ เพื่อยืนยันตัวตน

 5. การประชุมนี้ มีการบันทึกภาพ และวิดีโอ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่คลิกเข้าร่วมประชุมผ่านแอพ Zoom ถือว่าให้ความยินยอมการบันทึกภาพและวิดีโอ แต่ยังคงสิทธิการให้ความยินยอมตาม PDPA

 6. ประเมินความพึงพอใจการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 (SAUNIC2022) ครั้งที่ 9 <<< คลิก

กฎ กติกา มารยาท การนำเสนองาน ภาคบรรยาย

 1. เวลาบรรยาย 10 นาที (เตือนครั้งที่ 1 ณ เวลา 7 นาที, เตือนครั้งที่ 2 ณ เวลา 9 นาที, เตือนครั้งที่ 3 ณ เวลา 10 นาที) เวลาถามตอบ 2 นาที รวม 12 นาที /บทความ

 2. กรุณาบรรยายนำเสนองาน ภายใต้เวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารางวัลการนำเสนอ ของคณะกรรมการ

 3. ประกาศผลรางวัลการนำเสนองาน (15 รางวัล) บนเว็บไซต์ SAUNIC2022.SAU.AC.TH เพจ Oral Session และแจ้งผลทาง email หลังงาน 3 วัน

 4. ประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บเพจนี้

 5. กรุณาใช้ชื่อและนามสกุล จริง ในการเข้าร่วมงานฯ เพื่อยืนยันตัวตน

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ SAUNIC 2022

Proceeding of SAUNIC 2022

ฉบับรวมเล่ม

ฉบับแยกไฟล์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฉบับแยกไฟล์ กลุ่มสังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง A: เหลืองดารารัตน์ เวลา 10.16 - 12.00

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง A: เหลืองดารารัตน์ เวลา 13.00 - 14.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง A: เหลืองดารารัตน์ เวลา 14.45 - 16.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง B: เขียวมรกต เวลา 10.16 - 12.00

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง B: เขียวมรกต เวลา 13.00 - 14.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง B: เขียวมรกต เวลา 14.45 - 16.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง C: ฟ้าอินทนิล เวลา 10.16 - 12.00

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง C: ฟ้าอินทนิล เวลา 13.00 - 14.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง C: ฟ้าอินทนิล เวลา 14.45 - 16.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง D: ม่วงราชาวดี เวลา 10.16 - 12.00

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง D: ม่วงราชาวดี เวลา 13.00 - 14.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง D: ม่วงราชาวดี เวลา 14.45 - 16.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง E: ส้มทองกวาว เวลา 10.16 - 12.00

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ห้อง E: ส้มทองกวาว เวลา 13.00 - 14.30

สไลด์ประกอบการนำเสนองาน ภาคโปสเตอร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลทไฟล์สำหรับการนำเสนอได้จากเว็บเพจนี้ และขอให้ท่านระบุชื่อไฟล์ตามเลขที่บทความที่กำหนดดังตัวอย่าง และส่งกลับในระบบ easyChair ไฟล์ PDF ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. เพื่อคณะทำงานจะได้จัดเตรียมไฟล์เพื่อการนำเสนองาน และนำลงในเว็บไซต์เพื่อผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้

คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับ และข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์

อนึ่ง บทความทุกบทความต้องมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานอย่างน้อยบทความละ 1 ท่าน และขอให้ผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนแจ้งยืนยันการชำระเงินและการเข้าร่วมงานในเว็บเพจต่อไปนี้

https://sites.google.com/sau.ac.th/saunic2022/registration

ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทร. 02-807-4500 หรืออีเมล์ saunic@sau.ac.th


เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ จึงขอให้ท่านจัดส่งไฟล์การนำเสนอกลับมายังระบบ easyChair

ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมไฟล์ของท่านบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอในห้องบรรยายต่อไป

(ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง มาใช้เนื่องจากอาจพบปัญหาในการสับเปลี่ยนเครื่อง และไม่อนุญาตให้นำแฟลชไดรว์มาเสียบกับเครื่องที่ใช้ในการนำเสนอ หากส่งไฟล์ล่าช้า ให้นำไฟล์ส่งให้เจ้าหน้าที่หน้างาน ก่อนเวลา 10.00 น. เท่านั้น)